top of page
Bibel og kaffekopp.jpg

syforening og kvinneforening

syforening og kvinneforening

I bedehuset har vi to dameforeninger, foruten smågruppe-tilbudet vårt. Her er det i hovedsak med damer i pensjonistalder, men yngre er selvfølgelig velkommen til å bli med. Kvinneforeninga møtes hver fjerde uke, og syforeninga hver tredje. Her deles tro og liv, måltid og håndarbeidsprosjekter.

 

I vårsemesteret arrangerer vi en basardag der kvinneforeninga er aktivt med. I tillegg arrangerer syforeninga den tradisjonsrike julemessa i bedehuset hvert år.

Ta kontakt om du ønsker å bli med! Kvinneforeningas leder er Sofie Ørjavik (tlf.906 38 110), og i Syforeninga er Annlaug Talsethagen (911 86 216) leder . Else Karin Jacobsen (tlf.916 19 503) er leder i julemesse-komitèen.

bottom of page