top of page

bedehuset bygges ut

bedehuset bygges ut 2022

På ekstraordinært årsmøte i november 2021 vedtok Molde Indremisjon å gå for utbygging av bedehuset. Den eldste delen av huset er fra 1877, og har lenge hatt behov for en større oppgradering. Gjennom å rive og bygge ny del, får vi utvidet kapasitet i både kjeller, hovedetasje og loft. 

Vi håper mange vil bli med og bidra til at dette kan realiseres, og bedehuset også i framtida kan får være et sted for gode relasjoner, der nye mennesker vinnes for Jesus, og bevares i tro på han.

GI EN GAVE

Prosjektet kan støttes på mange ulike måter, bl.a. gjennom fast givertjeneste og engangsgaver. Ta gjerne kontakt med  oss for mer informasjon. Vi er takknemlig for hver gave!!

Mail: molde@imf.no

Telefon: 926 13 749 (Audun Vesetvik)

DUGNAD

Bedehuset har de første månedene av 2022 vært utsatt for mye rydding, riving, sortering, kasting, tilrettelegging og ombygging. Med andre ord - dugnaden foregår kontinuerlig parallelt med at det nye bygget reises. Og dette vil fortsette fram til vi flytter inn i det nye huset.

I ukene og månedene framover vil det være behov for mange villige og arbeidsomme hender til mange ulike oppgaver. Det er behov for jevnlig støvtørk og støvsuging, vasking, rydding, maling, snekring mm. I tillegg er det jo en gylden anledning til å bli bedre kjent med flere! Vil du bli med i dugnadsfellesskapet? 

Ta kontakt med Oddleif Bjerkestrand på tlf. 901 39 985 for å få vite mer om tidspunkt og dugnadsoppgaver framover. 

bottom of page