top of page

HVEM VI ER

HVEM VI ER

Molde Indremisjon (MI) bygger sitt arbeid på Guds ord, bibelen, og den evangelisk lutherske lære. Vårt formål er å bygge Guds rike med Molde og omegn som hovedsatsing, men vårt kall omfatter også andre nasjoner. Vi ønsker å skape et varmt kristent fellesskap der de ulike nådegavene er i funksjon.

Som en menighet tilknyttet Indremisjonsforbundet i Nordmøre og Romsdal krets kan vi tilby medlemskap i IMFs trossamfunn. Mer informasjon om dette finner du HER.

Visjon og verdier

Vår visjon: 

SATT FRI TIL Å TJENE

Våre verdier:

​Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull.

Verdiene våre er også knyttet opp mot følgende mål:

  • Vi vil være en generasjonsforsamling som inkluderer alle, og der barn, ungdom og familien har en sentral rolle. 

  • Vi vil ha fokus på å bygge en levende forsamling, der den enkelte kan tjene, vokse og bli utrustet til å være en troverdig disippel av Jesus.

  • Vi vil ha fokus på misjon og oppmuntre den enkelte til å være en oppsøkende hverdagsmisjonær. 

  • Vi vil ha fokus på praktisk hverdagsdiakoni, der vi viser omsorg både for de som er innenfor og utenfor forsamlingen vår. 

 

Generasjonene sammen

Vi er en generasjonsformsamling midt i Molde by, og gjennom året er bedehuset flittig brukt av både barn, unge, voksne og eldre. Vi har gudstjenester eller andre møtesamlinger hver søndag gjennom året (med få unntak). Awana- barnekirke samles under gudstjenestene annenhver søndag, og mer informasjon om det totale tilbudet for de yngre finner du under fanen BARN OG UNGE. Blant annet har vi aktivitetsklubben VIP fra 5- 7.klasse, ungdomsklubben VIP-night fra 8. klasse og konfirmasjonstilbud. I tillegg har vi jevnlige formiddagstreff for den eldre garde, og ulike smågruppetilbud for både voksne og ungdom.

bottom of page