top of page

DÅP

DÅP

Dåp er en høytidelig handling, og det skal ikke være tilfeldig hva som skjer på en slik dag. Det skal være en dag dåpskandidat, foreldre, faddere og forsamling kan se tilbake på med glede og takknemlighet. Molde Indremisjon praktiserer dåp på luthersk grunnlag og tro, og vi døper både barn, ungdom og voksne som ikke er blitt døpt tidligere.

 

Den lutherske bekjennelse forstår NTs lære om dåpen som nådemiddel og ett av to sakramenter. Ved dåp og tro gjenfødes et menneske til liv i Gud og blir lem på Jesu Kristi legeme.

Den som senere kommer bort fra personlig liv i Gud, må kalles til omvendelse.

 

I Misjonsbefalingen (Matt 28,18–20) ber Jesus oss gjøre mennesker til disipler idet vi døper dem og lærer dem. Å døpe hører derfor til det kristne misjonsoppdraget. Den bibelske bakgrunnen er at mennesket fødes inn i denne verden som åndelig død borte fra Gud. (Ef 2,1– 3) Gud må få gi mennesket sin frelse i Jesus Kristus av nåde (Ef 2,8). Da blir mennesket født på nytt av Gud. (Joh 1,12–14).

 

Når vi leser de bibelske dåpstekstene, er det viktig at ordet får møte oss som bibelsk budskap. Dåpen er innstiftet av Jesus på grunnlag av hans død og oppstandelse.

Sentrale bibelske poeng om dåpen er disse:

 

• samfunn med Jesu død og oppstandelse (Rom 6,3ff, Kol 2,12ff, Gal 3,27)

• gir del i syndenes forlatelse og Den hellige Ånd til gave (Apg 2,38ff, 22,16)

• føder på ny og gir nytt liv (Tit 3,5, Joh 3,5)

• gir samfunn med Jesu legeme på jord (1 Kor 12,12ff)

 

Hvis du har spørsmål knyttet rundt dåp, så ta gjerne kontakt (link til kontaktskjema) med oss, så vil vi ta kontakt med deg for en videre samtale.

bottom of page