top of page

BRYLLUP

VIGSEL

Etter at ImF Trossamfunn fikk offentlig godkjent vigselsrett 4.desember 2009, så har Molde Indremisjon mulighet til å vie brudepar.

Som hovedregel vier vi brudepar der minst den ene er medlem i ImF trossamfunn

Mer informasjon om dette, finner du her;

https://imf.no/om-oss/trossamfunn-2/imf_trossamfunn/

Ta ellers kontakt med forsamlingsleder Audun Vesetvik om du har spørsmål knyttet opp mot dette.

bottom of page