Image by Patrick Fore

BØNN

BØNN

Hver onsdag kl. 1900-ca. 1930 er det åpent bønnemøte i lillesalen på bedehuset. Her deler vi bønneemner og ber sammen.

Hvis du har bønneemner som du ønsker skal bli formidlet høyt på våre bønnemøter og på våre gudstjenester, så sendt bønneemnene inn ved å bruke skjema under.